Абонаментна поддръжка на софтуер за управление на документооборота и софтуер за визуално и дистанционно отчитане на водомери