Поддръжка на специализирано оборудване (системи и агрегати „KAISER AG Fahrzeugwerk“) на каналочистачни машини, с включена доставка и монтаж на необходимите резервни части и консумативи