Избор на външен експерт - юрист, предоставящ правни услуги за целите на чл. 103, ал. 1 от Закона за обществените поръчки.