Организиране и провеждане на публични събития, официални церемонии и изработка на информационен филм по проект „Интегриран воден проект за област Бургас“