Покана за участие в пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на резервни части, консумативи, резервни и измервателни модули и лабораторни тестове за работа с лабораторна апаратура и измервателна техника „Хах Ланге”, и сервизна поддръжка, инспекция, профилактика и калибриране на уредите.“