Инженеринг – проектиране и строителство на два обекта, включени в рамките на проект „Интегриран воден проект за област Бургас“

Обособена позиция 1 - Реконструкция на ВиК мрежата на кв. Меден Рудник, гр. Бургас.