Съобщение

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД - ГР. БУРГАС УВЕДОМЯВА ГРАЖДАНИТЕ, ЧЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ: „РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ КАНАЛИЗАЦИЯ И ВОДОПРОВОД ПО УЛ.”ВАСИЛ ЛЕВСКИ” В УЧАСТЪКА МЕЖДУ УЛ.”ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ” И УЛ.”ДЕБЕЛТ” ЩЕ ИМА АНОМАЛИИ ВЪВ ВОДОПОДАВАНЕТО ЗА РАЙОНА. УЛИЦА „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” В УЧАСТЪКА МЕЖДУ УЛ.”ДЕБЕЛТ” И УЛ”ЦАР КАЛОЯН” ЩЕ БЪДЕ ЗАТВОРЕНА ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ОБЕКТ ЗА ПЕРИОДА ОТ 19.05.2017 Г. ДО 18 ЮНИ 2017 Г. ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ СПИРАНЕ НА ВОДОПОДАВАНЕТО ЩЕ ИНФОРМИРАМЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.