Съобщение

В условията на извънредното положение в страната, призоваваме потребителите на ВиК услуги да продължават да заплащат месечните си задължения.
Преустановяването на плащанията ще доведе до задлъжнялост, при която в бъдеще потребителите ще трябва да заплащат не една, а повече сметки. Следва да се има в предвид, че след отмяната на извънредното положение не заплащането им в срок ще е причина за прекъсване на водоснабдяването и предявяване на задълженията по съдебен ред.