Промоционална цена за откриване или прехвърляне на партида

„Водоснабдяване и канализация„ ЕАД Бургас обявява кампания за актуализиране на данните на своите клиенти от 01.12.2017год. до 29.12.2017год. Със започналата кампания Дружеството предоставя следните възможности: -Промяна на името на титуляра на съществуваща партида ще струва вместо 30лв, само 5лв.без ДДС. -Откриване на нова партида 5лв. без ДДС. -Напълно безплатно се предоставя възможност клиентите да коригират адреса за кореспонденция или други променени реквизити. Информация за изискваните документи за смяна на име по партида и корекции в адреса, клиентите ще получат във всички центрове за обслужване на клиенти на Дружеството и на сайта на ВиК ЕАД Бургас. Откриване на нова партида или промяна на името на титуляра на тази атрактивна цена ще създаде удобство не само на нашите потребители,но и на фирмата с цел по-добра комуникация между нас и нашите абонати. Така ще се допускат по-малко проблемни ситуации при отчитането на консумираната вода. Дружеството оценя важността на повишаване на качеството на комуникация за доброто обслужване за което е необходима пълна и точна информация в базата данни.

Услугата може да бъде извършена на следните места: Център за работа с клиенти-гр.Бургас,кв.Победа ул.”Ген Вл.Вазов” №3 ет.4 и във всички офиси на Дружеството в Бургас, както и в офисите на Дружеството в следните градове на Бургаска Област: Айтос,Камено ,Карнобат, Малко Търново,Несебър, Обзор, Поморие, Приморско,Руен,Созопол,Средец,Сунгурларе,Царево. Повече информация тел: 87 14 14 и 87 14 13