Съобщение

Уважаеми клиенти, уведомяваме Ви, че за периода на извънредното положение НЕ ТЕКАТ срокове за прехвърляне на партида, откриване и закриване на партида.