Стартира интегриран воден проект за област Бургас

/uploads/news_item/33/thumbs/ivp1_inline.jpg

Министърът на околната среда и водите Емил Димитров и инж. Ганчо Тенев, изпълнителен директор на “Водоснабдяване и канализация ” ЕАД- Бургас , днес подписаха договор за изпълнение на интегрирания воден проект за област Бургас. Мащабният проект се финансира от Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС). Общият размер на инвестицията е 459,3 млн. лв., като ОПОС осигурява безвъзмездна финансова помощ от 323,7 млн. лв.
Проектът предвижда реконструкция и рехабилитация на съществуващата ВиК структура, и изграждане на нови системи и съоръжения в тринадесет агломерации – Бургас, Несебър, Поморие, Созопол, Приморско, Обзор, Айтос, Карнобат, Царево, Китен, Черноморец, Сарафово и Лозенец.
C ycпeшнoтo му изпълнeниe 324 566 еквивалент жители ще имат достъп до подобрено отвеждaне и пречистване на отпадъчните води, а 279 011 жители ще се ползват от подобрени услуги във водоснабдяването.
Дейностите по проекта включват реконструкция на над 158 км водопроводна и 22 км канализационна мрежа, както и изграждане на над 80 км нова ВиК мрежа. Предвидено е строителството на една нова пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) в Карнобат и реконструиране на ПСОВ-Бургас, ПСОВ-Меден рудник и ПСОВ-Обзор. Ще бъдат реконструирани две пречиствателни станции за питейни води - ПСПВ Камчия и ПСПВ Ясна Поляна. В обхвата на проекта се включва надграждане на SCADA система и изграждане на GIS система за обособената територия на „ВиК“ ЕАД гр. Бургас. Системите ще са част от интелигентна измервателна инфраструктура за мониторинг на потреблението на вода с цел оптимизиране на мрежовите операции и ефективността в реално време.
Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 43 месеца. На подписването присъстваха областният управител и председател на Асоциация по ВИК Вълчо Чолаков, народният представител и председател на парламентарната Комисия по околната среда и водите Ивелина Василева, кметът на Община Бургас Димитър Николов, кметове на общини в област Бургас, заместник-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова, народни представители, ръководители на държавни ведомства.

/uploads/news_item/33/thumbs/ivp2_inline.jpg