Kампания за актуализиране на данните на клиентите

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД Бургас обявява кампания за актуализиране на данните на своите клиенти от 06.07.2020 год. до 29.12.2020 год. Със започналата кампания Дружеството предоставя следните възможности на промоционални цени:
• Промяна на името на титуляра на съществуваща партида- цената от 25 лв. без ДДС се намалява на 5 лв. без ДДС.
• Откриване на партида:
1. Проучване нов абонат- цената от 25 лв. без ДДС се намалява на 5 лв. без ДДС.
2. Узаконяване на водомер- цената е 10 лв. без ДДС.
• Промяна на реквизитите (адрес за кореспонденция и други)- безплатна услуга.