Временна промяна в дейността

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка и нарастващия брой регистрирани случаи на COVID-19 (корона вирус) в страната, „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, с цел повишаване на грижите по опазването на здравето на клиентите и служителите на дружеството, считано от 05.11.2020г. временно променя дейността си, както следва:

 • Преустановява се обхода на инкасатори по домовете за визуален отчет с изключение на общите водомери и водомери на отклонения в дворни шахти. Призоваваме всички потребители на водоснабдителни и канализационни услуги, на които не са монтирани измервателни уреди (водомери) за дистанционен отчет да предоставят показанията си по един от следните начини:

  • чрез залепване на бележка на входните врати;
  • чрез обаждане на телефоните посочени в съобщението залепено във входа на сградата;
  • чрез самоотчет след регистрация на сайта на дружеството www.vik-burgas.com или чрез изпращане на имейл plasment@vik-burgas.com.
 • На абонатите, които не изпратят самоотчет ще се начисляват служебни количества съгласно чл. 35, ал. 2 от Наредба 4/2004г. на МРРБ – на база средно месечна консумация от предходен период.

 • Ограничава се приема на граждани в сградите на дружеството. Приемните центрове и касови салони на територията обслужвана от водоснабдителното дружество ще работят с клиенти при засилени мерки. Молим посещението в приемните центрове да се осъществява задължително с лични предпазни средства (маски), да се използва дезинфектант и да се изчаква ред извън помещенията по установените правила.

 • Предвид усложнената епидемиологична обстановка и с оглед избягване струпването на хора пред офисите на дружеството приканваме абонатите си да се възползват от един от следните начини за подаване на документи:

  • онлайн услугите за подаване на заявления чрез използване квалифициран електронен подпис www.vik-burgas.com/page/90-E-Uslugi
  • Жалби и заявления за справки - сканирани подписани могат да се изпращат на имейл адрес office@vik-burgas.com
  • Заявления за откриване/закриване/прехвърляне на партиди, заявления за предоставяне на изходни данни/съгласуване на проекти/издаване на договор за присъединяване – лично подадени от клиента, изпратени по пощата или доставени с куриер на адрес: гр. Бургас, кв. „Победа”, ул. „Ген. Владимир Вазов” № 3
 • Преустановено е провеждането на приемен ден на ръководството на „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас.

Предвидените мерки са временни и ще бъдат в сила до овладяване на ситуацията в страната. Благодарим за разбирането!