Възобновяване на дейността по отчитане на измервателните уреди

„Водоснабдяване и канализация” ЕАД гр. Бургас уведомява своите клиенти, че от 01.02.2021г. Дружеството възобновява обичайните дейности по отчитане на измервателните уреди. По предварително изготвени и оповестени графици инкасаторите ще възстановят обходите си по домовете на потребителите.