Възстановяване на приемането на граждани от отдел „Правен“

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

„ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, възстановява приемането на граждани от отдел „Правен“ в Център за работа с клиенти, за сключване на споразумения за разсрочване на задълженията с приемно време както следва:

От вторник до петък – 10:00ч. – 12:00ч.