Удължава се срока на кампанията за актуализиране на данните на клиентите

Удължава се срока на кампанията за актуализиране на данните на клиентите

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД Бургас удължава срока на кампанията за актуализиране на данните на своите клиенти до 29.02.2024 год. Със започналата кампания Дружеството предоставя следните възможности на промоционални цени: • Промяна на името на титуляра на съществуваща партида- цената от 15 лв. без ДДС се намалява на 5 лв. без ДДС. • Откриване на партида: 1. Проучване нов абонат- цената от 15 лв. без ДДС се намалява на 5 лв. без ДДС. 2. Узаконяване на водомер- цената е 10 лв. без ДДС. • Промяна на реквизитите (адрес за кореспонденция и други)- безплатна услуга.