Откажи се от хартиена фактура

“ВиК” ЕАД Бургас Ви предлага нов начин на получаване на фактурите за консумирана питейна вода и отведени и пречистени отпадъчни води - чрез уебсайта на Дружеството.

За целта е необходимо да се регистрирате като потребител и да отбележите в профила си, че искате да получавате фактурата си по Имейл.

Фактурата, получена по електронен път напълно отговаря на изискванията на Закона за счетоводството и Закона за ДДС.