Откажи се от хартиена фактура

“ВиК” ЕАД Бургас Ви предлага нов начин на получаване на фактурите за консумирана питейна вода и отведени и пречистени отпадъчни води - чрез уебсайта на Дружеството.

За целта е необходимо да се регистрирате като потребител и да отбележите в профила си, че искате да получавате фактурата си по Имейл.

Фактурата, получена по електронен път напълно отговаря на изискванията на Закона за счетоводството и Закона за ДДС.

В случай, че не желаете да се регистрирате като потребител, можете да заявите желанието си за получаване на електронна фактура чрез Имейл на адрес plasment@vik-burgas.com, като изрично изпишете абонатния си номер.